Andliga sidospår – en lurande fara i den nyandliga djungeln

Idag lever många av oss ett liv som inte är sprunget ur medvetna val, ”det blev vad det blev”. Ekorrhjulet snurrar allt snabbare och vi tvingas allt som oftast avstå från saker som vi egentligen skulle vilja göra och som vi vet att vi mår bra av. Många gånger känner vi en längtan att bara stanna upp och komma hem – i oss själva. Vi vet att något inte är som det skall men vi vet inte riktigt hur vi skall komma vidare.

I jakten på sammanhang och mening med livet väljer många att vända sig utåt och flyr in i mer arbete, mer socialt umgänge, mer tränande. Det andra alternativet är att vända sig inåt för att där hitta svaren som kan hjälpa dig framåt. Här finns till exempel meditation, yoga, mindfulness och olika religionsutövande. Här finner vi också det så kallade New Age världen som är en sammanblandning av olika mer eller mindre filosofiska och religiösa rörelser där kraven inte är att man måste förhålla sig till endast en gudomlighet. Man väljer och mixar själv utifrån det andliga smörgåsbord som finns oss till buds. I denna till synes kärleksfulla och bejakande värld talas det om ovillkorlig kärlek, reinkarnation och andevarelser som guidar och vakar över oss. Men vad kan vara baksidan av allt detta?

Som samtalsterapeut möter jag personer som har hamnat vilse i sitt andliga sökande. Att gränslöst ge sig ut i de omedvetna domänerna utan att ha en relativt grundmurad känsla över vem du är, ditt JAG, är inte att rekommendera. Utan detta JAG finns ingen mottagare at de andliga upplevelserna. Under detta interaktiva föredraget jobbar vi praktiskt och teoretiskt med att förstå varför personliga gränser är så viktiga och hur du själv öppet kritiskt kan granska de källor du möter i denna blandade flora av hjälpare.

Tid: 2-4 timmar

För priser kontakta mig.