Intuition

Intuition  – ditt livs verktyg
Tillhör Du dem som känner stämningar i luften, vet när någon otippad kommer på besök, eller känner på Dig vem som ringer i telefonen? Då kanske du vet vad intuition är?

Vi har redan från barnsben lärt oss att lösa problem genom intellekt och tänkande. Genom intellektets växande har människan blivit innesluten och snärjd i sina mentala byggnadsverk och komplicerade teorier som hon själv har skapat. Det känns som ett ”mentalt idisslande”.

Kan det vara så att vi ä västvärlden ofta glömmer vårt ursprung d.v.s. att vi som djuriska varelser även har en instinkt, en intuition och en hel massa känslor. Har denna kunskap fått stå tillbaka i en allt mer skenande ”tanketsunami” som forcerar fram i vårt stressade IT samhälle. Kanske kan det vara bra att ge upp en del av vårt logiska tänkande så att höger hjärnhalva får återta sin ursprungliga uppgift att agera ”förtrupp” eller känslospröt” till den mer logiska och aktiverande vänstra hjärnhalvan.

Det finns inom oss en porlande källa av glädje, kreativitet och vitalitet men många gånger är denna källa dold av vardagens krav och prestationer. Att överlämna sig till denna, som man många gånger anar är större än sig själv, kan te sig både förföriskt och skrämmande. Här kan finnas en rädsla att släppa kontrollen. Ett steg mot detta är att ta ett steg rakt ut i luften och undersöka din kreativa sida och din intuition.

  • Vad är intuition?
  • Har vi behov av en sådan?
  • Hur kommer vi i kontakt med den?
  • Hur kan vi använda den?

Jag kommer under work shopen att berätta för dig min bild av intuition och intuitionens källor. Vi kommer att jobba med teori, samtal och många praktiska övningar. Målsättningen är att du efter kursen skall ha ytterligare en spelplan att spela ifrån samt att du har blivit mer nyfiken att fortsätta utforska de fantastiska domäner som kan härledas till det vi oftast kallar den omedvetna.

Absolut inte förkunskaper behövs. Detta är en upplevelsebaserad work shop som fungerar bäst när deltagarna är öppna och har gjort plats för många skratt.

Tid: fredag kväll – söndag em

För priser kontakta mig.