Meditation

Kommer ursprungligen från Ostasien har i alla tider varit ett sätt att få tillgång till den den inre visheten. Syftet är att skapa inre stillhet för att främja fysisk och psykisk hälsa och personlig utveckling Efter en tids träning kommer man att märka att meditationen ger resultat på många områden i ditt liv. Ett viktigt missförstånd är att man inom meditation inte skall tillåta egna tankar att ta plats. Så är inte fallet. I meditation arbetar man för att acceptera allt som är, även tankar. Att försöka ta bort tankar är också tankar. Därför skall man, om egna tankar kommer, låta dem ta plats men sedan också med hjälp av viljan återgå till att fokusera på andning, mantra eller annan koncentrationspunkt. Det som är viktigt att påpeka är att meditation är en metod att bli närvarande – inte att få en andlig tripp. Det finns oändligt många studier som visar på fördelarna med att utöva meditation.

Jag skiljer på reflektiv, receptiv och kreativ meditation. Graderna är koncentration, kontemplation och meditation. Den sistnämnda är den mest djupgående. Programmet utformas efter behov och grupp.

För priser kontakta mig.