Psykosyntes

Roberto Assagioli, Psykosyntesens italienska grundaren, hade sina rötter i den humanistexistentiella psykologin. Han var psykoanalytiker och esoteriker med väl förankrad kunskap i psykologi, filosofi samt kristen, judisk och österländsk mystik.

Som elev till Freud var Assagioli den som förväntades sprida Psykoanalysen i Italien. Assagioli hade dock synpunkter på analysen. Han lär ha skrivit:

”det är med glädje jag tar hem analysen till Italien. Men för att göra det måste jag göra några tillägg i er teori om människans psyke. I er modell Dr Freud, finns en bottenvåning och en källare. I mitt teoretiska hus om människans psyke finns också en solterrass och en översvåning samt en hiss som går däremellan”.

Den holistiskt inriktade Psykosyntesen fokuserar på individens potential och möjlighet till andlig och personlig utveckling. Den är en upplevelsebaserad metod som fokuserar på både kropp, själ och ande. Många benämnder den också som ett förhållningssätt till livet.

Psykosyntesterapeutens uppgift är att hjälpa klienten återupptäcka det som redan finns naturligt i honom eller henne och att bli det man redan är. Det vi söker är den som söker

Mer information finns på www.psykosyntesakademin.se och www.psykosyntesföreningen.se