Sorgbearbetning

Kursen ges individuellt eller i grupp

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. Sorgeprocessen kan beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka men varierar hos varje enskild person över tiden. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

  • En känsla av bedövning
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter
  • Oregelbunden sömn
  • Förändrade matvanor
  • Energiförlust

Tid individ: Åtta tillfällen á två timmar

Tid grupp: Tolv tillfällen a´två timmar

För priser kontakta mig.

Tiden emellan träffarna gör deltagarna hemuppgifter. Det man får ut av kursen står i direkt proportion till den tid och energi man lägger ner.

Jag kommer de gånger vi träffas att be dig om tre saker:

Ärlighet: du kan bara bearbeta din relation med sanningen. De betyder inte att du måste avslöja alla detaljer i ditt liv. Allt du behöver är att berätta den känslomässiga sanningen om händelsen eller upplevelsen

Tystnadsplikt: innebär att all personlig information som du får ta del av stannar hos dig under resten av ditt liv. Tystnadslöftet innebär också att du litar på att dina kurskamrater gör samma sak för dig. Det innebär att ni aldrig bryter varandras förtroende.

Respekt för individen: handlar om respekt för det unika och individuella med varje persons läknings-process. Eftersom varje relation är unik, är också all läkande kommunikation unik. Andras åsikter om din sorg eller dina uppfattningar är inte viktiga. Det är vad du tänker och känner som är av betydelse. Gruppens trygghet och din framgång med programmet hänger på att du får uttrycka dina egna tankar och känslor, utan att bli avbruten, analyserad, kritiserad eller dömd.