Sorg och Sorgbearbetning

Under föredraget ges en fördjupad bild av vad sorg egentigen är. Det handlar om olika typer av förluster och om rädsla hur man skall hantera livet i en förändrad situation. Sorg är naturlig när anhöriga dör, men gör sig också påmind vid separationer, omorganisationer, konflikter, sjukdom eller andra förluster. Föredragen ger en bild av hur man bäst hanterar olika typer av förluster och hur man kan förhålla sig till andra som har sorg.

Exempel på ämnen i föredraget:

  • Vad är sorg och vad kan utlösa den?
  • Vilka är de normala sorgereaktionerna?
  • Varför vi ofta blir ensamma i vår sorg?
  • Hur kan man bearbeta och förlösa sorg?
  • Hur möter man sörjande på ett bra sätt?

Tid: enligt överenskommelse

För priser kontakta mig.

Mer information finns på www.sorg.se. Här finns också en gratis e-bok att ladda ner.