Systemiska konstellationer

Vi föds alla in i ett system av relationer. I detta system finns mer eller mindre gömda och outtalade normer som kommer sig av hur systemet fungerade, vad som var brukligt. Ofta finns här händelser som man inte talade om. Dessa normer tar du med dig ut i livet, oavsett om du är medveten om det eller inte. I konstellationsarbete synliggör du dessa gömda sanningar. Här finns ett ”knowing field”, som gör att du kan komma i kontakt med vad som då fanns under ytan. Du får då möjlighet att göra om din inre bild av hur det faktiskt förhöll sig. Du kan göra det i grupp där dina gruppmedlemmar får agera representanter för ditt system. Det kan också göra det individuellt tillsammans med en terapeut där ni använder markörer för detsamma. Metoden gör att använda för familjesystem och andra system som du har varit delaktig i.
Exempel på frågeställningar där konstellationsarbete kan vara verksamt:

  • Hur kan jag förbättra relationerna i min ursprungsfamilj eller nuvarande familj.
  • Hur kan jag hitta min livsväg och mitt syfte
  • Vad är det för mönster som hindrar mig i mitt jobb eller mitt privatliv.

Konstellationsarbete bygger på studier som har gjorts av Bert Hellinger. Han kommer från Tyskland men arbetade i många andra länder världen över. Hellinger var till yrket präst och verkade bland annat som missionär bland Zulu-folket i Afrika. Han studerade också psykoanalys och familjesystemisk teori. Med allt detta i bagaget konstruerade Bert Hellinger en metod med själen som en verkande psykisk kraft i ett det helande som finns naturligt förekommande i allt liv. Detta kom att beröra de djupaste existentiella frågeställningarna.

Läs mer på www.svenskahellingerinstitutet.nu